พันธมิตรของเรา
Welcome to AST Property บริษัท อักคฬา ศรทอง จำกัด
New Arrival
  • New
    คอนโดเพื่อการลงทุน โดยทำเป็นโรงแรมแบบถูกกฎหมาย มีการันตีค่าเช่า 6% นาน 5 ปี รับ Prifit Sharing 60:40 ช่วงระหว่างการก่อสร้างรับผลตอบแทน 2-6% ต่อปี ใช้เชน Wyndham ซึ่งเป็นโรงแรมอันอับ 1 ของโลก บริหารการเช่าให้ มีทั้งรายได้และฟรีที่พักท่องเที่ยวทั่วโลก
    ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
  • New
    คอนโดเพื่อการลงทุน การันตีผลตอบแทนค่าเช่า 6% ต่อปี นานถึง 3 ปี ปีที่ 4 รับ Profit Sharing 70:30 โดยได้มืออาชีพด้านการบริหารโรงแรม ใช้เชนโรงแรม ramada มาบริหารการเช่า เป็นคอนโดที่ทำโรงแรมแบบถูกกฎหมาย
    ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
Brands
Featured Products
คอนโดเพื่อการลงทุน โดยทำเป็นโรงแรมแบบถูกกฎหมาย มีการันตีค่าเช่า 6% นาน 5 ปี รับ Prifit Sharing 60:40 ช่วงระหว่างการก่อสร้างรับผลตอบแทน 2-6% ต่อปี ใช้เชน Wyndham ซึ่งเป็นโรงแรมอันอับ 1 ของโลก บริหารการเช่าให้ มีทั้งรายได้และฟรีที่พักท่องเที่ยวทั่วโลก
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
คอนโดเพื่อการลงทุน การันตีผลตอบแทนค่าเช่า 6% ต่อปี นานถึง 3 ปี ปีที่ 4 รับ Profit Sharing 70:30 โดยได้มืออาชีพด้านการบริหารโรงแรม ใช้เชนโรงแรม ramada มาบริหารการเช่า เป็นคอนโดที่ทำโรงแรมแบบถูกกฎหมาย
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
Best Sellers
คอนโดเพื่อการลงทุน การันตีผลตอบแทนค่าเช่า 6% ต่อปี นานถึง 3 ปี ปีที่ 4 รับ Profit Sharing 70:30 โดยได้มืออาชีพด้านการบริหารโรงแรม ใช้เชนโรงแรม ramada มาบริหารการเช่า เป็นคอนโดที่ทำโรงแรมแบบถูกกฎหมาย
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
คอนโดเพื่อการลงทุน โดยทำเป็นโรงแรมแบบถูกกฎหมาย มีการันตีค่าเช่า 6% นาน 5 ปี รับ Prifit Sharing 60:40 ช่วงระหว่างการก่อสร้างรับผลตอบแทน 2-6% ต่อปี ใช้เชน Wyndham ซึ่งเป็นโรงแรมอันอับ 1 ของโลก บริหารการเช่าให้ มีทั้งรายได้และฟรีที่พักท่องเที่ยวทั่วโลก
ติดต่อเรา เพื่อสอบถามราคาสินค้า
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2019
Vevo Systems Co., Ltd.